Tagged: Valgkamp

KrF og sykehjemsplasser

I en artikkel 8/9 med samme overskrift svarer Pensjonistpartiets Tor Olav Tønnessen på vårt tidligere innlegg om sykehjemsplasser. Noe vi i Kristelig Folkeparti har hatt til felles med Tønnesen gjennom de fire siste årene...

Godt valg – stem KrF!

Om en uke vet vi hvem som skal styre Lillesand kommune de neste fire årene. KrF har vært med og tatt ansvar for kommunen, det ønsker vi å fortsette med. Vi er opptatt av...

Omsorgspartiet KrF

Tidlig i inneværende periode vedtok vi en ny omsorgsplan 2012-2015. I den behandlingen stemte KrF for å opprettholde en dekningsgrad for sykehjemsplass (institusjonsplass/bolig med heldøgns pleie og omsorg) på 25%

Nå kjører jeg rundt i fylket…

… på noen busser! Sammen med ordførerkandidatene i Arendal, Grimstad, Lillesand og de andre toppkandidatene til fylkestinget har KrF annonsert på linjer som går langs kysten. Stem KrF!

Veiselskapet til Kjerlingland

Leserinnlegg 26.05.2015 Regjeringen har presentert spennende planer for fremtidens veiutbygging. Utbygging av lange sammenhengende strekninger som håndteres av et eget statlig veiselskap er noe helt nytt i Norge, og på lik linje med regjeringen...

0

Sterk kommunevalgsliste i Lillesand

KrF har nå vedtatt kommunevalgslisten. Etter eget ønske får jeg en litt mer tilbaketrukken rolle i årets valgkamp. KrF har meg på andre plass på kommunelisten, og Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius som ordførerkandidat. Jorunn...

0

Nå er jeg offisielt kandidat

Tusen takk til delegatene på nominasjonsmøtet til Aust-Agder KrF. Med en fjerde plass på fylkestingslisten har jeg et sterkt håp om å få fortsette i fylkespolitikken i fire nye år. Jeg er stolt, og...

Stem på Kjell Ingolf Ropstad og Ingebjørg Ribe Rudihagen 0

Stem på Kjell Ingolf Ropstad og Ingebjørg Ribe Rudihagen

Leserinnlegg til Høvågavisa 5/9 2013 Fædrelandsvennen skrev nylig at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er den mest aktive stortingsrepresentanten av alle fra Agderfylkene. For oss som kjenner ham er ikke dette overraskende. Få stortingspolitikere har...

Mer tid og fleksibilitet for familiene 0

Mer tid og fleksibilitet for familiene

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 3. september 2013 Kristelig Folkeparti foreslo i fjor å utrede muligheten for lokal kontantstøtte i Lillesand, etter at den rødgrønne regjeringen fjernet kontantstøtten for 2-åringer. For oss er kontantstøtte et verktøy...