Tagged: Tjenesteutvalget

Lover tryggere skolevei

TRYGGE SKOLEVEIER er en valgkampsak for KrF – og her har vi et konkret eksempel. I mange år har skolebarna fra Engelshei måttet gå nesten 4 km på usikre veier med tung trafikk, manglende...

Brukermedvirkning gir et bedre tjenestetilbud

Leserinnlegg i Lillesands-posten 1. september 2015. Som leder av tjenesteutvalget i Lillesand kommune har jeg de siste fire årene hatt privilegiet å bli veldig godt kjent med tjenestetilbudet i Lillesand kommune, med mange dyktige...

0

Lillesands økonomiske utfordringer

Nå står det klart at Lillesand gikk med 35 millioner i underskudd i 2014. Nå må vi i bredt politisk samarbeid brette opp armene og finne løsninger for å håndtere denne situasjonen. Jeg har...

0

Bosetting av flyktninger

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 28/10 2014 Lillesand KrF beklager at flertallet i bystyret ser ut til å gå inn for en lavere bosetting av flyktninger enn det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har bedt om, og...

0

Om verv, ansvar og godtgjørelse

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 14/10 2014 Opposisjonen har i lang tid klagd over at de ikke har noen verv, unntatt leder av kontrollutvalget, som gir fast godtgjørelse. Det blir omtrent som at Ap, KrF og...

Leserinnlegg: Dovreplanen 0

Leserinnlegg: Dovreplanen

Leserinnlegg til Lillesands-Posten Endelig har vi fått Dovreplanen til politisk behandling. Utviklingen av Dovreområdet har vært tema i både denne og tidligere valgperioder. I og med behandlingen i Tjenesteutvalget 3. februar 2014, hvor vi...

En spennende uke 0

En spennende uke

Kultur, skole og omsorg. Som leder av Tjenesteutvalget har jeg hatt muligheten til å møte flere ulike deler av tjenestesektoren den siste uken. Jeg har blant annet vært på presentasjon av ekstern vurdering på...

Hyggelig møte med kunstforeningen 0

Hyggelig møte med kunstforeningen

 Foto: metahansenshus.no Som leder av Tjenesteutvalget i Lillesand får jag av og til invitasjoner til foreninger eller arrangementer. I kveld var jeg så heldig at jeg fikk være sammen med Lillesand Kunstforening på deres årsmøte,...

Fokus på skole 0

Fokus på skole

Lillesand bystyre behandlet den 31. oktober 2012 mange saker om skole. Det var blant annet kvalitetsplan for Lillesandskolen, en helt ny plan som skal følge opp kvalitetskriterier innen fire fokusområder. Sektorledelse for skole, rektorer...

Vi må ha fortsatt fokus på skolen 0

Vi må ha fortsatt fokus på skolen

Svar til Nils Justvik SV, Lillesands-Posten 18. september. Som leder av Tjenesteutvalget er jeg opptatt av at alle partier har samme mulighet til å fremme saker. Alle medlemmer av utvalget skal på lik linje...