Tagged: Omsorg

KrF og sykehjemsplasser

I en artikkel 8/9 med samme overskrift svarer Pensjonistpartiets Tor Olav Tønnessen på vårt tidligere innlegg om sykehjemsplasser. Noe vi i Kristelig Folkeparti har hatt til felles med Tønnesen gjennom de fire siste årene...

Omsorgspartiet KrF

Tidlig i inneværende periode vedtok vi en ny omsorgsplan 2012-2015. I den behandlingen stemte KrF for å opprettholde en dekningsgrad for sykehjemsplass (institusjonsplass/bolig med heldøgns pleie og omsorg) på 25%

Brukermedvirkning gir et bedre tjenestetilbud

Leserinnlegg i Lillesands-posten 1. september 2015. Som leder av tjenesteutvalget i Lillesand kommune har jeg de siste fire årene hatt privilegiet å bli veldig godt kjent med tjenestetilbudet i Lillesand kommune, med mange dyktige...

Forespørsel om brukermedvirkning

Jeg har som bystyremedlem sendt en forespørsel om brukermedvirkning til ordføreren, som blir besvart i bystyremøtet 9. september 2015. Les den her.

Leserinnlegg: Dovreplanen 0

Leserinnlegg: Dovreplanen

Leserinnlegg til Lillesands-Posten Endelig har vi fått Dovreplanen til politisk behandling. Utviklingen av Dovreområdet har vært tema i både denne og tidligere valgperioder. I og med behandlingen i Tjenesteutvalget 3. februar 2014, hvor vi...

En spennende uke 0

En spennende uke

Kultur, skole og omsorg. Som leder av Tjenesteutvalget har jeg hatt muligheten til å møte flere ulike deler av tjenestesektoren den siste uken. Jeg har blant annet vært på presentasjon av ekstern vurdering på...

KrF prioriterer skole, barnehage og omsorg 0

KrF prioriterer skole, barnehage og omsorg

Takk til Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti for tydelig og god prioritering av skole og barnehage i budsjettet. Det skriver Ottar Stordal, Lokallagsleder Utdanningsforbundet, i et leserinnlegg i dagens Lillesands-Posten. Lillesand KrF er stolt over budsjettforslaget...

Skolen er den store vinneren i årets budsjettforslag 0

Skolen er den store vinneren i årets budsjettforslag

Lillesand KrF fremmet i dag felles forslag til budsjett og økonomiplan 2013-2016 sammen med Høyre og FrP. Skolen er den store budsjettvinneren, men helse og omsorgssektoren får også tilført midler. KrF har i forslaget...