Tagged: Eldre

KrF og sykehjemsplasser

I en artikkel 8/9 med samme overskrift svarer Pensjonistpartiets Tor Olav Tønnessen på vårt tidligere innlegg om sykehjemsplasser. Noe vi i Kristelig Folkeparti har hatt til felles med Tønnesen gjennom de fire siste årene...

Omsorgspartiet KrF

Tidlig i inneværende periode vedtok vi en ny omsorgsplan 2012-2015. I den behandlingen stemte KrF for å opprettholde en dekningsgrad for sykehjemsplass (institusjonsplass/bolig med heldøgns pleie og omsorg) på 25%

Brukermedvirkning gir et bedre tjenestetilbud

Leserinnlegg i Lillesands-posten 1. september 2015. Som leder av tjenesteutvalget i Lillesand kommune har jeg de siste fire årene hatt privilegiet å bli veldig godt kjent med tjenestetilbudet i Lillesand kommune, med mange dyktige...

Forespørsel om brukermedvirkning

Jeg har som bystyremedlem sendt en forespørsel om brukermedvirkning til ordføreren, som blir besvart i bystyremøtet 9. september 2015. Les den her.

0

Forespørsel til ordføreren om kommunens ulike råd

Tirsdag 17. februar 2015 sendte undertegnede en forespørsel til ordføreren om kommunens ulike råd, med ønske om svar i førstkommende bystyremøte. Her er forespørselen i sin helhet:   Lillesand 17.02.2015 Forespørsel om kommunens ulike...

0

Viktig å lytte til eldrerådet

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 17.02.2015 Bystyret vedtok onsdag 11. februar et etterspurt reglement for eldrerådet, og overraskende nok vekket saken mye debatt. Eldrerådet har vært opptatt av å få på plass et reglement som blant...

KrF er et lyttende parti 0

KrF er et lyttende parti

Lillesand KrF har i den siste uken valgt å besøke ulike virksomheter i kommunen. Kandidater og styrerepresentanter har vært på besøk på Høvågheimen og Lillesand bo- og aktivitetssenter for å lære og lytte. Vi...

Verdighetsgarantien må etterleves 0

Verdighetsgarantien må etterleves

Leserinnlegg til Lillesands-Posten Lillesand KrF vil sikre god kvalitet i eldreomsorgen ved at innbyggere som trenger tjenester får dette i samsvar med KrFs verdighetsgaranti. Alle som trenger sykehjemsplass må få det. En verdig alderdom...