Tagged: Demokrati

Møte med KrF i K5

Mandag 6. juni er det folkeavstemning i fire av fem kommuner om K5-avtalen og med spørsmål om innbyggerne vil ha kommunesammenslåing. Mandag 29. februar var det felles gruppemøte for KrF i de fem kommunene.

0

Forespørsel til ordføreren om kommunens ulike råd

Tirsdag 17. februar 2015 sendte undertegnede en forespørsel til ordføreren om kommunens ulike råd, med ønske om svar i førstkommende bystyremøte. Her er forespørselen i sin helhet:   Lillesand 17.02.2015 Forespørsel om kommunens ulike...

0

Viktig å lytte til eldrerådet

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 17.02.2015 Bystyret vedtok onsdag 11. februar et etterspurt reglement for eldrerådet, og overraskende nok vekket saken mye debatt. Eldrerådet har vært opptatt av å få på plass et reglement som blant...

0

Om verv, ansvar og godtgjørelse

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 14/10 2014 Opposisjonen har i lang tid klagd over at de ikke har noen verv, unntatt leder av kontrollutvalget, som gir fast godtgjørelse. Det blir omtrent som at Ap, KrF og...

0

Kommunesammenslåing

Norges kommuner diskuterer for tiden sammenslåinger. Hvilke er de optimale størrelsene på kommunene? Hva er strategisk riktig for våre regioner? Hvordan får våre innbyggere de beste tjenestene? Jeg har i en artikkel i Lillesands-Posten...

0

Stemmerett for 16-17-åringer

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 15. august 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå utnevnt Lillesand til forsøkskommune med nedsatt stemmerettsalder til 16 år i kommende kommunevalg. Min forhåpning er at dette vil være en demokratisk...

0

Hvorfor jeg er Israel-venn

Tirsdag 12/8 2014 presenterte Lillesands-Posten og Fædrelandsvennen min hjemmeside om israelske varer. Jeg vet at mange på Sørlandet har et engasjement rundt situasjonen i Midtøsten og jeg har fått mange tilbakemeldinger på mitt initiativ. Dessverre...

1

Slå sammen Lillesand og Birkenes

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 13/5 2014 Debatten om kommunesammenslåinger pågår nå, samtidig som alle venter på beskjed fra sentralt hold om hva som vil skje. Uenigheten er stor både når det gjelder størrelse på fremtidens...

KrF vil beholde dagens nemndsstruktur 0

KrF vil beholde dagens nemndsstruktur

Bystyret har nedsatt en komité som skal utrede kommunens politiske struktur. Vi har jobbet mye med denne saken også i KrF-gruppa det siste halvåret, blant annet styrebehandlet den et par ganger og drøftet den...

Vi må ha fortsatt fokus på skolen 0

Vi må ha fortsatt fokus på skolen

Svar til Nils Justvik SV, Lillesands-Posten 18. september. Som leder av Tjenesteutvalget er jeg opptatt av at alle partier har samme mulighet til å fremme saker. Alle medlemmer av utvalget skal på lik linje...