Tagged: Budsjett

Leserinnlegg: Viktigst med tidlig innsats

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 17/1 2017. Cecilie Knibe Hansen (AP) skrev i Lillesands-Posten 13. januar et innlegg om lærertetthet som krever noe oppklaring og nyansering.

0

Lillesands økonomiske utfordringer

Nå står det klart at Lillesand gikk med 35 millioner i underskudd i 2014. Nå må vi i bredt politisk samarbeid brette opp armene og finne løsninger for å håndtere denne situasjonen. Jeg har...

0

Tiltak for å sikre fremtidens kommuneøkonomi

Lillesand bystyre behandlet i går kveld 29/10 et forslag i 12 punkt fra administrasjonen, på hvordan vi skal forbedre kommuneøkonomien i fremtiden. Forslagene handlet om å øke inntekter og redusere kostnader på en rekke...

KrF vil fjerne eiendomsskatten 0

KrF vil fjerne eiendomsskatten

Mange kommuner har store økonomiske utfordringer, ikke minst vår nabokommune Birkenes hvor Rådmannen foreslår høy eiendomsskatt, og store kutt i tjenestene til innbyggerne. Dette for å klare å få ihop et budsjett for 2014....

Skolen er den store vinneren i årets budsjettforslag 0

Skolen er den store vinneren i årets budsjettforslag

Lillesand KrF fremmet i dag felles forslag til budsjett og økonomiplan 2013-2016 sammen med Høyre og FrP. Skolen er den store budsjettvinneren, men helse og omsorgssektoren får også tilført midler. KrF har i forslaget...

KrFs budsjettprioriteringer 0

KrFs budsjettprioriteringer

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 27.11.2012 Rådmannen annonserer i sitt budsjettforslag for 2013 at driften må tilpasses inntektsnivået. Det betyr at enhetene må forberede seg på lavere tildeling de kommende årene. Vi ser det som vår...