Tagged: Barnehage

Vi må se til helheten

Leserinnlegg. Svar til Cecilie Knibe Hanssen. Som politikere må vi se til helheten. Knibe Hanssen vet som oppvekstpolitiker at årsaken til frafall i videregående skole ofte har bakomliggende årsaker som henger sammen med oppfølgingen...

Leserinnlegg: Viktigst med tidlig innsats

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 17/1 2017. Cecilie Knibe Hansen (AP) skrev i Lillesands-Posten 13. januar et innlegg om lærertetthet som krever noe oppklaring og nyansering.

0

Tiltak for å sikre fremtidens kommuneøkonomi

Lillesand bystyre behandlet i går kveld 29/10 et forslag i 12 punkt fra administrasjonen, på hvordan vi skal forbedre kommuneøkonomien i fremtiden. Forslagene handlet om å øke inntekter og redusere kostnader på en rekke...

0

Barnehageopptaket i Høvåg

Høvåg har i mange år hatt flere private barnehagetilbud, og for meg som KrF-politiker var det gledelig at det for et par år siden ble etablert enda en ny privat barnehage med Tripp-trapp-tresko. Det...

Leserinnlegg: Dovreplanen 0

Leserinnlegg: Dovreplanen

Leserinnlegg til Lillesands-Posten Endelig har vi fått Dovreplanen til politisk behandling. Utviklingen av Dovreområdet har vært tema i både denne og tidligere valgperioder. I og med behandlingen i Tjenesteutvalget 3. februar 2014, hvor vi...

Leserinnlegg: Døgnåpne barnehager er bare til for de voksne 0

Leserinnlegg: Døgnåpne barnehager er bare til for de voksne

Leserinnlegg til Fædrelandsvennen Venstre i Kristiansand kommer med et utspill om døgnåpne barnehager som passer perfekt inn i vårt individualistiske og selvsentrerte samfunn. Muligheten til å «lempe fra seg» barna sine på natten for...

Nei til døgnåpne barnehager 0

Nei til døgnåpne barnehager

For over ti år siden var jeg kommunepolitiker i en liten kommune i Sør-Sverige, når det oppsto en debatt om «nattdagis», altså nattåpne barnehager. Når jeg flyttet fra Sverige trodde jeg at jeg ikke...