Tagged: Aust-Agder

Ja til Agder, Nei til K5

Leserinnlegg Som politiker i både Aust-Agder fylkesting og Lillesand bystyre er jeg tett involvert i både arbeidet med kommunereform og regionreform. Begge disse sakene bærer preg av hastverk fra regjeringens side. Kommunalministeren har pålagt...

Fylkestinget er konstituert

Etter utfordrende forhandlinger i fylkestingets valgnemnd (hvor jeg er KrFs representant) fikk vi til sist på plass hele kabalen med verv som skulle tilsettes i det konstituerende møtet på Hovden 27/10 2015.

Kommentarer til avgjørelsen om nytt fengsel på Agder

PRESSEMELDING FRA LILLESAND KRISTELIG FOLKEPARTI Lillesand 19.05.2015 – For landsdelen er det positivt at vi får etablert et nytt fengsel, men for Lillesands del var dette skuffende. Nå ønsker vi imidlertid å se fremover....

0

Nå er jeg offisielt kandidat

Tusen takk til delegatene på nominasjonsmøtet til Aust-Agder KrF. Med en fjerde plass på fylkestingslisten har jeg et sterkt håp om å få fortsette i fylkespolitikken i fire nye år. Jeg er stolt, og...

Interpellasjon om kapasiteten på bussene 0

Interpellasjon om kapasiteten på bussene

Fulle busser som fører til at folk ikke kommer seg på jobb, eller rekker ikke å hente i barnehagen, er en stor utfordring i deler av fylket. Jeg stiller derfor en interpellasjon til fylkesordføreren...

Åpning av Sam Eyde Videregående skole 0

Åpning av Sam Eyde Videregående skole

Som medlem av Aust-Agder fylkesting deltok jeg i dag i åpningen av Sam Eyde Videregående skole i Arendal. Det er en skole som har kostet over 500 mkr, men så har vi også fått...

Vi sendte et tydelig signal 0

Vi sendte et tydelig signal

Når man er del av samme koalisjon er det viktig at man snakker sammen. Kristelig Folkeparti og Høyre har et godt samarbeid både i Lillesand og i Aust-Agder fylkesting. Det har vært en lang...

Nå begynner det å bli alvor 0

Nå begynner det å bli alvor

I dag har fylkestinget i Aust-Agder vedtatt sin høringsuttalelse om fylkesbytte for de fire kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes som har søkt overgang til Vest-Agder.Som ventet var det et stort flertall...

Fylkestinget må vise respekt for folkeopinionen i Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes 0

Fylkestinget må vise respekt for folkeopinionen i Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes

I dag ble Aust-Agder fylkestings høringsuttalelse om fire kommuners søknad om overgang til Vest-Agder komitebehandlet. Jeg som var KrFs representant i komiteen stemte for et felles forslag fra Krf, Høyre og Venstre som innebærer...