Andreas Brovig Kommune- og fylkespolitiker for KrF

Hvem skal vi slås sammen med?

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 10/7 2015. Jeg holder i min hånd utredningsrapporten «Fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen».

Veiselskapet til Kjerlingland

Leserinnlegg 26.05.2015 Regjeringen har presentert spennende planer for fremtidens veiutbygging. Utbygging av lange sammenhengende strekninger som håndteres av et eget statlig veiselskap er noe helt nytt i Norge, og på lik linje med regjeringen...

KrF vil fjerne tiggerforbudet

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 29.05.2015 Lillesand er den eneste kommunen i Norge som har vedtatt og opprettholdt et forbud mot tigging. Kristelig Folkeparti stemte imot innføring av forbudet og vi står sammen med opposisjonspartiene i...

Humanetikernes hets mot kristne

Humanetiker Espen Solheim-Kile har klaget på at det holdes kristen gudstjeneste på 17. mai-feiringen i Vennesla. Jeg som bor i Høvåg har ikke opplevd feiringen i Vennesla, men forstår ikke problemet. Solheim-Kile sier til...

Kommentarer til avgjørelsen om nytt fengsel på Agder

PRESSEMELDING FRA LILLESAND KRISTELIG FOLKEPARTI Lillesand 19.05.2015 – For landsdelen er det positivt at vi får etablert et nytt fengsel, men for Lillesands del var dette skuffende. Nå ønsker vi imidlertid å se fremover....

0

Forespørsel om skoleskyss i Høvåg

Andreas Brovig har i dag fremmet en forespørsel for behandling i Tjenesteutvalget 28. april 2015, om skoleskysstilbudet til Høvåg skole, og spesifikt linjen som går fra Kornbrekke. Foreldreutvalget har tatt opp noen forhold med...

0

Lillesand KrF gir seg ikke på byggesak over disk

Dette er noe vi i KrF har arbeidet med gjennom hele perioden, og min bystyrekollega Ingebjørg Ribe Rudihagen tar opp saken i neste bystyremøte 25. mars 2015. Her faksimile fra Lillesands-Posten 17. mars.

0

Lillesands økonomiske utfordringer

Nå står det klart at Lillesand gikk med 35 millioner i underskudd i 2014. Nå må vi i bredt politisk samarbeid brette opp armene og finne løsninger for å håndtere denne situasjonen. Jeg har...

0

Sterk kommunevalgsliste i Lillesand

KrF har nå vedtatt kommunevalgslisten. Etter eget ønske får jeg en litt mer tilbaketrukken rolle i årets valgkamp. KrF har meg på andre plass på kommunelisten, og Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius som ordførerkandidat. Jorunn...