Category: Norsk politikk

Møte med KrF i K5

Mandag 6. juni er det folkeavstemning i fire av fem kommuner om K5-avtalen og med spørsmål om innbyggerne vil ha kommunesammenslåing. Mandag 29. februar var det felles gruppemøte for KrF i de fem kommunene.

Humanetikernes hets mot kristne

Humanetiker Espen Solheim-Kile har klaget på at det holdes kristen gudstjeneste på 17. mai-feiringen i Vennesla. Jeg som bor i Høvåg har ikke opplevd feiringen i Vennesla, men forstår ikke problemet. Solheim-Kile sier til...

0

Om verv, ansvar og godtgjørelse

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 14/10 2014 Opposisjonen har i lang tid klagd over at de ikke har noen verv, unntatt leder av kontrollutvalget, som gir fast godtgjørelse. Det blir omtrent som at Ap, KrF og...

0

Kommunesammenslåing

Norges kommuner diskuterer for tiden sammenslåinger. Hvilke er de optimale størrelsene på kommunene? Hva er strategisk riktig for våre regioner? Hvordan får våre innbyggere de beste tjenestene? Jeg har i en artikkel i Lillesands-Posten...

0

Stemmerett for 16-17-åringer

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 15. august 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå utnevnt Lillesand til forsøkskommune med nedsatt stemmerettsalder til 16 år i kommende kommunevalg. Min forhåpning er at dette vil være en demokratisk...

1

Slå sammen Lillesand og Birkenes

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 13/5 2014 Debatten om kommunesammenslåinger pågår nå, samtidig som alle venter på beskjed fra sentralt hold om hva som vil skje. Uenigheten er stor både når det gjelder størrelse på fremtidens...

Leserinnlegg: Døgnåpne barnehager er bare til for de voksne 0

Leserinnlegg: Døgnåpne barnehager er bare til for de voksne

Leserinnlegg til Fædrelandsvennen Venstre i Kristiansand kommer med et utspill om døgnåpne barnehager som passer perfekt inn i vårt individualistiske og selvsentrerte samfunn. Muligheten til å «lempe fra seg» barna sine på natten for...

Nei til døgnåpne barnehager 0

Nei til døgnåpne barnehager

For over ti år siden var jeg kommunepolitiker i en liten kommune i Sør-Sverige, når det oppsto en debatt om «nattdagis», altså nattåpne barnehager. Når jeg flyttet fra Sverige trodde jeg at jeg ikke...

KrF vil fjerne eiendomsskatten 0

KrF vil fjerne eiendomsskatten

Mange kommuner har store økonomiske utfordringer, ikke minst vår nabokommune Birkenes hvor Rådmannen foreslår høy eiendomsskatt, og store kutt i tjenestene til innbyggerne. Dette for å klare å få ihop et budsjett for 2014....