Vi må se til helheten

Leserinnlegg. Svar til Cecilie Knibe Hanssen. Som politikere må vi se til helheten. Knibe Hanssen vet som oppvekstpolitiker at årsaken til frafall i videregående skole ofte har bakomliggende årsaker som henger sammen med oppfølgingen elevene har fått tidligere i livet. Nettopp derfor har barnehagene og skolene i Lillesand opparbeidet seg rutiner for å gi og få informasjon om hvordan det går for barna videre i skoleløpet, helt opp på videregående nivå.

Dette er kjempeviktig. Når vi samtidig vet at mye av grunnlaget for barnas skolegang legges allerede i barnehagene, og at mange barn i den fasen i livet trenger ekstra oppfølging, da mener jeg at KrF gjør riktig som prioriterer økt bemanning i barnehagene. En satsing på de tidligere årene vil fort gi effekt på barnas evne til å gjennomføre resten av skolegangen. Dette også i tråd med den felles kvalitetsplanen for barnehage og skole, som Knibe Hanssen har vært med og vedtatt som leder av Oppvekstutvalget.

Lærertetthet er viktig, men ikke alene avgjørende for kvaliteten i skolen. Mulighet til etter- og videreutdanning for lærere er kanskje minst like viktig. Og jeg mener at de økonomiske rammene til skolene er forsvarlige, selv om vi kjenner til at LUS får en ekstra utfordring i 2017 grunnet avvikling av det nasjonale prosjektet og reduksjon i elevtall.

Jeg tror egentlig ikke at Knibe Hansen og meg er uenige i at tidlig innsats og god bemanning i barnehage er helt sentralt. Vi har tidligere stått i bystyrets talerstol og argumentert for det samme. Det bekymrer meg imidlertid at arbeiderpartiets gruppeleder enda en gang skriver innlegg hvor hun ikke har korrekt fakta. En mister fort troverdigheten, når en kommer med feil opplysninger, slik Knibe Hansen gjentatte ganger gjør.

Hun påsto i innlegget sitt at KrF tidligere har vært med på å fjerne bemanningsnormen. Dette er ikke sant. Den ble fjernet etter et bystyrevedtak 29. oktober 2014. I protokollen fra møtet fremkommer at undertegnede fremmet forslag fra KrF om å opprettholde bemanningsnormen. Også nasjonalt har innføring av en bemanningsnorm vært en kampsak for KrF.

Så i utgangspunktet er vi nok på samme side, og jeg er derfor overrasket over måten KrF blir angrepet på.

 

Andreas Brovig
Gruppeleder Lillesand KrF

Post to Twitter

You may also like...