Interpellasjon om busstilbud til Birkenes og Lillesand

Jeg har i dag sendt en interpellasjon til fylkesordfører.

Dagens busstilbud til deler av Birkenes og Lillesand kommuner er i dag utilfredsstillende. Fylkestinget har de siste årene behandlet flere saker med mål om å øke andelen kollektivt reisende. Bussen må være et reelt alternativ for at folk skal sette bilen hjemme. Avgangstider, hyppighet og nærhet til busstopp er viktige faktorer som spiller inn.

Undertegnede som fylkestingsrepresentant fra vestdelen av fylket har fra innbyggere, herunder mange skoleelever, fått tilbakemelding på at det er et utdekket behov i Birkenes og Lillesand kommuner. Ungdommer ved Møglestu videregående skole etterlyser for eksempel bedre busstilbud både fra Birkenes til Lillesand og fra Lillesand til Høvåg.

Da nye E18 åpnet fikk store deler av Lillesand kommune vesentlig dårligere kollektiv kommunikasjon. Dette spesielt langs rv420, altså gamle E18. I Lillesand har man i flere år etterlyst en miljø/lokalbuss, og i denne sammenhengen vil det være naturlig å tenke seg sammenkobling med ekspressbusstilbudet på Gaupemyr.

Undertegnede ser for seg at man burde kunne etablere en ny busslinje fra Birkeland, som går via Gaupemyr, innom deler av Lillesand by, for å deretter følge gamle E18 til Sørlandsparken eller Rona. Dette vil kunne imøtekomme mange av de ønskene som har kommet fra innbyggere.

 

Spørsmål til fylkesordføreren:

Vil fylkesordfører bidra til at behovet for en ny busslinje til deler av Birkenes og Lillesand kommuner, i tråd med denne interpellasjonen, utredes?

Post to Twitter

You may also like...

1 Response

  1. 14.12.2016

    […] dag fikk jeg svar på min interpellasjon til fylkestinget, om bedre busstilbud til vestre delen av […]