Aust-Agder KrF vil forhandle om ett Agder

Tidligere i kveld hadde vi felles møte med fylkesstyret og fylkestingsgruppa for Aust-Agder KrF, med regionreformen som tema. Den 26. april skal fylkestinget behandle en sak om veien videre. Jeg er saksordfører for denne saken, som først behandles i Kultur-, nærings- og helsekomiteen 19. april.

KrF konkluderte i kveld med følgende:

  • Aust-Agder KrF støtter fylkesrådmannens innstilling: Vi går inn i forhandlinger med Vest-Agder fylkeskommune om å etablere en ny region Agder. Samtidig må forholdet til Telemark avklares.
  • Innbyggerne høres gjennom en representativ innbyggerundersøkelse og en bred høring.
  • Spørsmålet om folkeavstemming tas endelig stilling til etter at innbyggerundersøkelsen er gjennomført.
  • Fylkestinget orienteres fortløpende om den videre prosessen og vil i desember ta stilling til om en ønsker å etablere en ny region Agder. Et tilfredsstillende  forhandlingsresultat er en forutsetning for dette.

Post to Twitter

You may also like...