Kommunereformen og Lillesand

Nå har forhandlingsutvalgene avsluttet arbeidet med intensjonsavtalen med K5-kommunene Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Songdalen og Søgne. Ordførerne har signert og prosessen videre omhandler blant annet folkemøter, innbyggerundersøkelser og noen lokale folkeavstemninger, før vi i by-/kommunestyrene skal ta endelig stilling til dette før siste juni i år.

Prosessen har gått fort. Veldig fort, og det må den for å passe inn i statsråd Sanners plan om å gjennomføre en kommunereform i denne regjeringsperioden. For egen del har jeg vært skeptisk til sammenslåingen med Kristiansand, da jeg frykter kraftig økt byråkrati, økte gebyrer for mange innbyggere og svekket lokaldemokrati.

I tillegg har jeg vært frustrert over regjeringens løp som innebærer at de som følger statsrådens plan blir belønnet med både engangsbeløp og garanterte økte statlige overføringer årlig, mens de som velger å ikke slå seg sammen blir straffet. Det er ikke tatt hensyn til kommunens forskjellige behov og ståsted. For eksempel hadde Grimstad kommune før valget 2015 et kommunestyre som IKKE ønsket kommunesammenslåing. Nå kan tonen være annerledes, men i følge regjeringens fremdrift kan Grimstad muligens komme for sent. 30. juni 2016 er fristen og før det må det forhandles.

KrF i Lillesand er stort sett positiv til K5 og intensjonsavtalen som er fremforhandlet med de kommunene. Samme er etter min vurdering et flertall i bystyret i Lillesand. Jeg har ikke endelig konkludert for egen del, men er fortsatt skeptisk til flere deler av avtalen og til prosessen fra regjeringens side. Jeg kan bare beklage at vi har dårlig tid, og at vi ikke for eksempel får nok tid til å vurdere Grimstad-alternativet.

Post to Twitter

You may also like...