Pressemelding: Får millioner til sykkelveiprosjekter

Det skal i 2015 bygges over 30 % mer sykkelvei enn i 2014, langs riks- og fylkesvei. I tillegg tildeles nå en rekke kommuner penger fra belønningsordningen for sykkel, som ble opprettet etter budsjettforlik mellom H, FrP, KrF og Venstre. Dette gir muligheter for å gjennomføre viktige prosjekter i kommuner og fylkeskommuner. I 2014 budsjettet ble 18,6 % av sykkelveiene i NTP innfridd. Etter 2015-budsjettet innfris 37,6 %.

På bildet: Åshild Bruun-Gundersen, fylkesordførerkandidat FrP, Andreas Brovig, fylkestingskandidat KrF, Arnt Gunnar Tønnesen, ordførerkandidat Grimstad og Torunn Ostad, fylkesordførerkandidat Høyre. Bildet er tatt ved et av prosjektene, FV 48 Lillesandsveien.

Her på Sørlandet er det Aust-Agder Fylkeskommune som har fått den gledelige overraskelsen, og vi er kjempefornøyde med å ha fått tildelt midler til 4 viktige prosjekter. Vi har fått 11,5 millioner av en pott på 95 millioner. Det må vi si er god uttelling! Disse midlene forutsetter at fylkeskommunen også bidrar med det samme beløpet, så det gir utbygging av sykkelveier for minst dobbelt så mye.

Samarbeidspartiene er opptatt av at veksten i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange, i tråd med klimaforliket. Å bygge nye gang- og sykkelveier gir et løft for trafikksikkerheten, for miljøet og for folkehelsen. Aust-Agder Fylkeskommune satser på sykkel, og har inngått et samarbeid med Arendal kommune og Grimstad kommune som sykkelbyer om en langsiktig satsing på syklistene.

Aust-Agder fylkeskommune får støtte til følgende prosjekter:
FV 48 Lillesandveien – Grimstad, Fortau og sykkelfelt 2 mkr
FV 42 Blakstad bru- Osedalen g/s-veg 4 mkr
FV 420 Biesletta, Grimstad, Kollektiv-TS sykkelfelt. 4 mkr
FV 420 Gunhildsboveien-Langsæ fortau og sykkelfelt 1,5 mkr

Når vi har fått gjennomslag for alle prosjektene vi har søkt om, viser det at vi har gode prosjekter som kan gjennomføres raskt. De to første prosjektene har vi satt av noe midler til, men nå kan vi gjennomføre en raskere og bedre utbygging. De to neste prosjektene har vært planlagt, men ikke finansiert. De kan nå framskyndes.

Denne bevilgningen gir altså raskere og bedre utbygging av viktige prosjekter. Dette handler både om å få sikrere skoleveier og få flere over fra bil til sykkel. Prosjektene passer rett inn i sykkelbysatsingen.

Kommentarer:

– Venstre har i mange år ønsket å få til en slik ordning, det er svært gledelig at det nå er på plass. Det har vært arbeidet lenge og godt med dette både lokalt blant annet av ordfører Hans Antonsen og sentralt i partiet. Jeg har allerede nå fått tilbakemelding fra Venstre sentralt om at de vil arbeide med for å utvide ordningen i neste års budsjett. Sykkel er et miljøvennlig transportmiddel som er viktig for miljø og folkehelse.
Arnt Gunnar Tønnessen. Ordførerkandidat Grimstad Venstre.
– KrF har kjempet i mange år for å få på plass en belønningsordning for gang- og sykkelveier, og vi har fremmet forslag om dette i Stortinget flere ganger. Nå er vi glade for at ordningen er på iverksatt, og som fylkespolitiker i samferdselskomiteen er jeg ekstra glad for at vi i Aust-Agder får god uttelling. Andreas Brovig, Fylkestingskandidat for KrF

– Dette er en gledelig nyhet for Aust-Agder! Regjeringen satser på gang- og sykkelveier og Aust-Agder fylkeskommune får økonomisk drahjelp for å igangsette flere gang- og sykkelveiprosjekter! Jeg håper det resulterer i at flere tar sykkel til jobb og fritidsaktiviteter. Åshild Bruun-Gundersen, Fylkesordførerkandidat FrP

– Det at Aust-Agder fylkeskommune får tildelt midler til alle disse prosjektene, kommer nok av at det er viktige tiltak som vil gi god effekt både når det gjelder trafikksikkerhet og miljø. Disse strekningene er høyt trafikkerte, og brukes blant annet som skolevei. Sykling gir store gevinster når det gjelder folkehelse, miljø og samfunnsøkonomi. Nå får vi tatt et skikkelig løft med disse fire prosjektene. Så blir det viktig å holde trykket oppe for å få til en helthetlig og langsiktig satsing. Vi har allerede gode planer; nå har vi mer penger til å gjennomføre dem. Torunn Ostad, fylkesordførerkandidat, Høyre

For mer detaljert informasjon om de enkelte prosjektene kan Plan- og
samferdselssjef Ola Olsbu, 913 86 518 / ola.olsbu@austagderfk.no kontaktes.

Kontakt oss gjerne for ytterligere kommentarer:

Torunn Ostad, fylkesordførerkandidat Høyre, 97 16 88 48
Åshild Bruun-Gundersen, fylkesordførerkandidat FrP, 45671812
Andreas Brovig, fylkestingskandidat KrF 41342332
Arnt Gunnar Tønnesen, ordførerkandidat Grimstad 98 20 60 22

Post to Twitter

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *