Skolefrukt er en investering i barns fremtid

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 23/9 2014, svar til Bjørn Solberg, Venstre

Vil man problematisere en positiv sak som skolefrukt til alle barn, så er det mulig. Bjørn D. Solberg fra Lillesand Venstre gjorde et godt forsøk på dette i Lillesands-Posten 19/9, men det fremstår tydelig at han ikke ser de positive effektene av å tilby elevene skolefrukt.

Skolefrukt er et folkehelsetiltak. En ny UiA-rapport viser at skolefrukt er helsefremmende og motvirker fedme hos barn. Samtidig vet vi at skolefrukten har positive effekter for barns læring. En undersøkelse som over 600 skoler svarte på etter at skolefruktordningen ble innført, bekrefter at gratis frukt gir mer konsentrerte elever.

Når vi nå vet at noe så enkelt som frukt vil bety mye for skolehverdagen, læringsresultater og folkehelse, så mener jeg at det vil være uansvarlig for meg som kommunepolitiker å ikke vurdere å innføre dette for alle elever. Jeg har aldri sagt at dette skal innføres uansett kostnad, men jeg har vært tydelig på at det må vurderes. Hvis ikke vi umiddelbart klarer å innføre dette til alle skoleelever, kan vi i hvert fall for eksempel innføre lokale prøveprosjekt i Lillesand. Eller begynne med å sikre at alle i ungdomstrinnet fortsatt får skolefrukt, selv om regjeringen nå har fjernet statsstøtten til dette. Jeg er også åpen for at kommunen søker samarbeidspartnere, for å sikre at alle kan få skolefrukt, hvis det lar seg gjøre.

Jeg ønsket å løfte saken på den politiske dagsordenen i Lillesand. Nå må vi i tiden fremover se hva vi kan få til. Jeg vil også nevne at bystyrets flertall allerede for 2014 har øremerket 100.000 kr til skolefrukt til ungdomstrinnet.

Skolefruktordningen betyr ikke at man fratar foreldrene ansvaret for barns kosthold. Skolefrukten er et supplement, og så lenge det finnes som tilbud så er jeg opptatt av at det skal gjelde for alle barn. Det må ikke være slik at det i en klasse er barn som får frukt utdelt av læreren, mens noen barn må sitte og se på fordi foreldrene ikke kan eller vil betale. Gratisprinsippet i skolen må også gjelde for skolefrukt.

Jeg er enig med Solberg som mener at skolen er ett av kommunens viktigste ansvars- og investeringsområder. Men i motsetning til ham mener jeg at skolefrukt faktisk er en investering i våre barn og ungdommer. Jeg tror at skolefrukt ikke bare kan bidra til bedre helse blant barn og unge, men også være med på å utvikle Lillesandskolen hva gjelder læring og resultater. Sett til samfunnets kostnader for oppfølging av elever som ikke klarer å fullføre skoleløpet eller sliter med helseproblemer, så vil dette være små midler i den store sammenhengen.

Andreas Brovig
Bystyremedlem KrF

Post to Twitter

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *