Leserinnlegg: Dovreplanen

dovreplanenLeserinnlegg til Lillesands-Posten

Endelig har vi fått Dovreplanen til politisk behandling. Utviklingen av Dovreområdet har vært tema i både denne og tidligere valgperioder. I og med behandlingen i Tjenesteutvalget 3. februar 2014, hvor vi behandlet en mulighetsstudie og fikk et vedtak for veien videre, så er vi offisielt i gang.

KrF har vært opptatt av at området i hovedsak skal brukes til tjenester relatert til helse og omsorg. Det vil være mange fordeler med plassering av felles tjenester og tilbud i samme område. Med omsorgs-/seniorboliger i direkte nærhet til Lillesand Bo- og Aktivitetssenter (LBA) vil beboere ha tryggheten når det gjelder omsorg, men også kunne ta del av aktivitetstilbud og andre tjenester fra omsorgsinstitusjonen.

Det er også mulighet for å etablere private fysioterapi- og legekontor, behandlingsfasiliteter, treningslokaler og andre lignende tilbud tett på hverandre og LBA. Dermed kan vi være med på å bygge et fremtidsrettet helsesenter sentralt i Lillesand.

Når en skal lage en plan for et så pass stort område, og samtidig ser hvilke behov kommunen har av bygninger og lokaler til ulike tjenester er det viktig å tenke helhetlig. Derfor bør vi også ta med både fremtidige behov for ny sentrumsskole, ny barnehage og nye lokaler til både kulturskolen og voksenopplæringen, når vi jobber med Dovreplanen.

KrF ønsker å legge til rette for møter mellom generasjoner, og ved å ha en barnehage i tilknytning til det nye helsesenteret vil vi oppnå dette. I mulighetsstudiet er det allerede lagt inn lekearealer sentralt på Dovreområdet. Vi ser at i fremtiden vil det være behov for enda en sentrumsnær barnehage, og Dovreområdet vil da være en veldig sentral plassering ikke minst for ansatte på LBA/helsesenteret. Plassering av en barnehage i området har vært drøftet, men det ligger foreløpig ikke inne i saksdokumentene. Derfor fremmet KrF et oversendelsesforslag i Tjenesteutvalget, nettopp for at det forslaget skal være med videre.

Bystyret bestemte i skolestruktursaken tidligere i denne perioden at Brentemoen skole på sikt skal erstattes av en ny sentrumsskole, foreslått plassert på Myra nord for gamle E18. Mulighetsstudien for Dovreområdet viser at dette er en mulig plassering, og med ny rundkjøring på gamle E18 vil adkomsten være grei både for kjøretøy og til fots. Når denne skolen blir realisert må vi ha en plan for Brentemoen. KrF ønsker at Brentemoen skole fortsatt skal være i offentlig bruk, og til skoleformål. Vi har derfor spilt inn at bygget kan brukes til voksenopplæring og kulturskole. Skolen har mindre rom som vil egne seg godt til den typen virksomhet, og fotballbanen foran bygget kan enkelt omgjøres til parkeringsplass igjen. Med nærhet til kollektivtrafikk og med en meget sentral plassering fremstår Brentemoen skole som klart aktuell til dette formålet.

Nå er det riktig nok langt frem i tid, til vi har bygget en ny sentrumsskole og til helsesenteret står klart. Men dette er en prosess som nå er startet og derfor må vi se på helheten. Lillesand Voksenopplæring har i dag lokaler i en del av Lillesand Bo- og Aktivitetssenter. Forslaget er at disse lokalene skal bygges om og bli en del av de offentlige omsorgstjenestene i kommunen. Lillesand Voksenopplæring må derfor flytte ut, slik planen ligger nå. I tillegg vil de i fremtiden ha behov for formålstjenlige lokaler for et utvidet tilbud, for eksempel innen fagutdanning. Derfor kunne Brentemoen ha vært et godt alternativ, som fremstår som forholdsvis rimelig å ta i bruk til voksenopplæring og eventuelt også til kulturskole.

KrF har sett frem til å få være med og realisere Dovreplanen, og vil være tett på prosessen videre både med innspill og med politisk styring. Med Dovreplanen vil store deler av sentrale Lillesand bli radikalt forandret, og vi vil etablere flere nye tjenester og tilbud som vil bety mye for Lillesands innbyggere i lang tid fremover. Derfor er dette en svært viktig sak for oss og for kommunen.

Andreas Brovig
Gruppeleder KrF

Post to Twitter

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *