Monthly Archive: april 2013

To viktige interpellasjoner til fylkestinget 0

To viktige interpellasjoner til fylkestinget

Tirsdag 23. april behandler Aust-Agder fylkesting en sak som delvis har sin bakgrunn i en interpellasjon jeg fremmet om skolehelsetjenesten i desember 2012. Det har fremkommet at skolehelsetjenesten fungerer veldig ulikt i ulike deler...

En spennende uke 0

En spennende uke

Kultur, skole og omsorg. Som leder av Tjenesteutvalget har jeg hatt muligheten til å møte flere ulike deler av tjenestesektoren den siste uken. Jeg har blant annet vært på presentasjon av ekstern vurdering på...

Interpellasjon om kapasiteten på bussene 0

Interpellasjon om kapasiteten på bussene

Fulle busser som fører til at folk ikke kommer seg på jobb, eller rekker ikke å hente i barnehagen, er en stor utfordring i deler av fylket. Jeg stiller derfor en interpellasjon til fylkesordføreren...

Hyggelig møte med kunstforeningen 0

Hyggelig møte med kunstforeningen

 Foto: metahansenshus.no Som leder av Tjenesteutvalget i Lillesand får jag av og til invitasjoner til foreninger eller arrangementer. I kveld var jeg så heldig at jeg fikk være sammen med Lillesand Kunstforening på deres årsmøte,...