Uforståelig avgjørelse fra statsråd Kleppa

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 6. mai 2011

Jeg er opprørt og skuffet over beskjeden fra Samferdsels-departementet, om å iverksette Fylkestingets forslag om ny bom mellom Kristiansand og Lillesand. Ikke minst er jeg skuffet over hvordan prosessen har vært håndtert. Senterpartiets fylkesleder i Aust-Agder sa for en måned siden at han hadde fått klare signaler fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) om at bomstasjonen ville bli godkjent. Men offisielt var ingen avgjørelse tatt. Det viser at det er mulig å stille spørsmålstegn rundt departementets behandling av saken. Jeg mener at ministeren tok beslutningen på feil grunnlag.

Kristelig Folkeparti i Lillesand har vist en sterk motstand mot forslaget. Forslaget innebærer at Lillesands innbyggere, og de som pendler til Lillesand fra Vest-Agder for å jobbe, vil få økte kostnader. Lillesand KrF har sendt en uttalelse til departementet om dette, der det vises til mange sterke argumenter for hvorfor det er feil å sette opp enda en bomstasjon mellom Lillesand og Kristiansand.

Den nye bomstasjonen strider mot retningslinjene for bompengefinansiering på flere punkter. Bominnkreving forutsetter for eksempel normalt ”lokal enighet”. Det er umulig å se det her. Retningslinjene forutsetter stor grad av lokal enighet samt at det finnes en nærhet mellom bommen og hvor pengene skal brukes, noe som ikke heller er tilfelle her. Og man tar ikke hensyn til at det allerede er en bom mellom Lillesand og Kristiansand.

Forslaget fra Fylkestinget er urettferdig og et brudd med retningslinjene. Nå forventer jeg at Stortinget vil følge sine egne regler for bomdrift, og si nei til den foreslåtte bomstasjonen!

Andreas Brovig (KrF)
1. kandidat på listen til kommunevalget i Lillesand
4. kandidat på listen til fylkestingsvalget i Aust-Agder

Post to Twitter

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *