Godkjent til KrF

Lillesands-Posten har gjort en meningsmåling i Lillesand over partisympatier. På spørsmålet «Hvilket parti ville du ha stemt på dersom det var valg i dag?» svarte 8,5 % Kristelig Folkeparti. I valget 2007 fikk vi 9,7 %, så det er en nedgang på 1,2 % dersom resultatet holder.

Men det er likevel nesten 4 måneder igjen til valgdagen og i år har vi en liste med flere nye kandidater, som vi har enda ikke har hatt anledning til å markedsføre overfor velgerne. Jeg kan innrømme at jeg ikke på forhånd ville ha våget å tro at vi ville ha økt vår støtte fra det siste valget til i dag. Ikke før vi har presentert våre kandidater og vårt program. Så jeg er ikke veldig overrasket og jeg mener at meningsmålingen gir godkjent til KrF, selv om det hadde vært moro om vi hadde fått høyere oppslutning. Det er små marginer i denne typen meningsmåling, og er vi fortsatt langt over landsgjennomsnittet for KrF.

Det er nå valgkampen starter! KrF i Lillesand vil være synlig både i media og vil møte velgere på ulike steder i kommunen. Vi vil jobbe hardt for å få velgernes tillit. Mitt håp er at KrF i valget får 15% oppslutning, og minst fire bystyrerepresentanter.

Post to Twitter

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *